پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن - 22 اسلاید

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن - 22 اسلاید

20000 قیمت

پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن - 22 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن

پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن

پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

مخلوط کن هاي خمره اي نامناسبند و ممکن است به علت خوب مخلوط نشدن بتن و عدم همگني آن، مقاومت آن تا حدود 30درصد کاهش يابد.
مخلوط کن هاي ساکن شامل مخلوط کن هاي مرکزي ثابت و ميکسرها مي شوند.
ظرفيت مخلوط کن هاي ساکن از 06/0 تا 9متر مکعب است.
هرگونه مخلوط کن را بايد تراز کرد وگرنه بر روي اختلاط صحيح بتن تأثير منفي خواهد گذاشت.
ريختن بخش عمدة سنگدانه ها و آب پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن
ريختن سيمان
ريختن باقيماندة سنگدانه ها و آب پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن
- مواد افزودني کندگيرکننده يا کاهندة آب بايد با ترتيب و توالي يکسان به تدريج همراه با بقية مصالح به داخل مخلوط کن ريخته شوند.
وگرنه:
تغييرات چشمگيري در زمان گيرش اوليه و درصد حبابهاي هوا پيش مي آيد.
انواع روشهاي ساخت: پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن

اختلاط کامل بتن در مخلوط کن؛ سپس ريختن آن در تراک ميکسر و همزن ديگ کاميون.
اختلاط ناکامل در مخلوط کن ثابت (حدود 15 تا 30 ثانيه)؛ سپس ريختن آن در تراک ميکسر و تکميل اختلاط در ديگ کاميون (اختلاط دومرحله اي)
ريختن مصالح خشک و آب درديگ تراک ميکسر و اختلاط کامل در درون ديگ کاميون
ريختن مصالح خشک در ديگ تراک ميکسر و ريختن تدريجي آب در طول مسير يا در انتهاي مسير، و اختلاط کامل در درون ديگ کاميون

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با روشهاي اختلاط بتن از لینک زیر استفاده کنید:


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره