پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی - 20 اسلاید

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی - 20 اسلاید

20000 قیمت

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی - 20 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

ویژگی های مدیران

مدیران با تفکر جهانی باید جهانی بیندیشند لازمه چنین تفکری داشتن شناخت و تحلیل مبتنی بر واقعیت از اوضاع سیاسی – فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی جهان است.

آشنائی با بشر ایدئولوژیکی و گرایشهای مسلط در زمینه های عقیدتی به مدیران جهانی کمک می کند تا از هنجارها بایدها نبایدها در جوامع دیگر آگاه شوند و آنها را به عنوان متغیرهایی در فرایند تصمیم گیری خویش دخالت دهند و همزمان با تفکر جهانی اقدامات علمی خویش را با مقتضیات هر محل منطبق سازند.

مدیران ارشد در قرن 21 باید تجربه کار در محیط ها- کشورها- شرکتها و صنایع متنوع را داشته باشند بواقع دارای دانائی مهارتهای چندگانه و چند بعدی باشند. بنابراین آنها باید دارای ویژگیهای زیر باشد

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی

ویژگی های قابل توجه:

قدرت تصمیم گیری سریع و موثر

همگامی با پیشرفت و دانش

جانشین کردن مغزها به جای دستها

توجه به محیط بین المللی کار

دارا بودن نظام تفکر

آموزش گسترده و پیوسته

مشتری مداری

فرهنگ آفرینی و مدیریت از راه ارزشها و باورهای کارکنان

توجه ویژه به فناوری اطلاعات و ارتباطات

توجه ویژگی به مسئولیتهای اجتماعی و پاسخگوئی در برابر پیامهای اجتماعی

قدرت همگام شدن با محیط اجتماعی- اقتصادی

پیروی از سیاست سازندگانی، نوآوری  و همگامی با دگرگونیهای سریع محیط

توانائی هماهنگ ساختن تخصص های گوناگون و بهره گیری از آنها برای رسیدن به هدفهای سازمانی توام با نظم

ایجاد توانمندی تحول

انعطاف پذیر و مخاطره جو

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی

پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی

چه باید کرد

1-  تعامل منطقی و ارزشي در سطح بین المللی

2- ثبات سیاسی و مدیریتی  در کشور و بصورت خاص در

3- روشن کردن اهداف کمی و کیفی جهت افت و تصویب و ابداع آن در بالاترین سطح نظام

4- اداره صنعت نفت بصورت بنگاه اقتصادی مشابه سازمانهای نفتی سایر کشورها

5- جلوگیری از نظارتهای غیرهدفمند

6- تربیت مدیران در کلاس جهانی

7- عدم برخورد سیاسی با صنعت و دست برداشتن از برخوردهای ستیزه جویانه

8- مشارکت بین المللی با شرکتهای بزرگ نفتی دنیا

9- کوچک کردن صنعت نفت

10- حفظ یکپارچگی صنعت نفت

11- ارزش گذاری به تجربه – تخصص و دانش

12- فراهم ساختن امکانات و شرایط جهت کارکنان

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی از لینک زیر استفاده کنید:


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره