پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان - 39 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان - 39 اسلاید

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان - 39 اسلاید

20000 قیمت

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان - 39 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان - 39 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان

پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان

http://arteshha.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پس از تکميل پرسش نامه و جدول زمان بندی کارها خواهيم دانست که :
چه درصدی از کارهايم از پيش برنامه ريزی شده بود؟
آيا روز کاري ام ساختاردرستی داشت؟
آيا کارهای برنامه ريزی شده بيش از حد انتظار به طول انجاميد؟
چرا زمانی طولانی صرف کارهای بی حاصل شد؟
چند مورد وقفه در کارهايم ايجاد شد؟
آيا بهره وری داشتم؟
چه زمانی از روز بيشترين بهره وری را داشتم؟
چگونه می توانم کنترل بيشتری بر وقت خود داشته باشم؟
برای چند درصد از وقت خود می توانستم برنامه ريزی درستی به عمل آورم؟
ميزان کارآيی ام را بر اساس امتياز های 1 تا 10 چگونه برآورد می کنم؟
رسيدگی مؤثر به کاغذ های کاری
به هنگام رسيدگی به نامه های وارده مصمم باشيد و قاطعانه عمل کنيد.
سعی کنيد هر يک از مکتوبات را يک بار بررسی کنيد.
بيش از حد از دفاتر يادداشت استفاده نکنيد.
محيط کار را در يک زمان مشخص فقط به يک پروژه اختصاص دهيد.
از کازيه به عنوان محلی برای انبار کردن کاغذ های کاری استفاده نکنيد.
روشRAFT ( – Act on it – File it – or Throw it Away Refer ارجاع کردن – اقدام کردن – بايگانی – دور ريختن ) را مورد استفاده قرار دهيد.
جهت پيگيری کارهای ناتمام يک پرونده در دست اقدام تشکيل دهيد.
کاغذ ها را در قفسه ميز دسته بندی کنيد.
وظايف رئيس جلسه پيش از آغاز آن
آيا تشکيل جلسه واقعاً ضروری است؟
چه روش های ديگری به جای تشکيل جلسه وجود دارد؟
اهداف جلسه چيست؟
چه افرادی بايد حضور داشته باشند تا از دستيابی به اهداف اطمينان حاصل شود؟
نتايج دستيابی به اهداف چيست؟
هزينه تشکيل جلسه چقدر است؟
چه وسايل وتسهيلاتی برای تشکيل جلسه ضروری است؟
اگر وجود يک دستور کار در جلسه الزامی است، آيا تهيه شده ودر اختيار همگان قرار گرفته است؟
آيا تمام شرکت کنندگان از زمان شروع و محل تشکيل جلسه آگاهی دارند؟
آيا همه شرکت کنندگان اطلاعات لازم را دريافت کرده اند؟
آيا لازم است همه شرکت کنندگان در تمام طول جلسه حضور داشته باشند؟

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با مديريت زمان از لینک زیر استفاده کنید:


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره